Octave Delepierre promotor van Conscience en de Vlaamse letterkunde in Engeland (1847)

In 1847 en de daarop volgende jaren bracht de pas naar Londen uitgeweken Delepierre Conscience en de Vlaamse letterkunde onder de aandacht van de Engelsen via een reeks anonieme bijdragen in het tijdschrift The Athenaeum. De identificatie van deze stukken in het Athenaeum Indexing Project geeft een zicht op de volledige reikwijdte van Delepierres artikels en laat ons toe de gekende gegevens  in een bredere contekst te plaatsen.

De vroegtijdig afgebroken artikelenreeks over de Vlaamse letterkunde is intrigerend omdat ze op een ogenblik dat Europa zich afvroeg of België haar onafhankelijkheid zou bewaren, – en wellicht wel net daarom – reeds een beeld trachtte te schetsen van de jonge Vlaams-Belgische letterkunde. Ze roept een aantal vragen op: Wat waren de uitgangspunten van Delepierre? Waarom besliste The Athenaeum om een beschrijving van een pas heroplevende en vaak niet in het Engels beschikbare letterkunde te publiceren? Wat was het beeld dat geschetst werd en op welke manier paste dat in de verwachtingen van het negentiende eeuwse Britse lezerspubliek? Lees verder

Heures de loisir (1829): het literaire debuut van Octave Delepierre

Naar aanleiding van het tweehonderd jarig jubileum van de Brugse Openbare Bibliotheek in 2004 maakte ik “Delepierre in Duplo”, een webquest naar Octave Delepierre, oud-bibliothecaris van de Brugse bibliotheek. Delepierres langdurige betrokkenheid met het Angelsaksische letterkundige leven maakte van de kosmopolitische Bruggeling een dankbaar onderwerp voor een “voyage autour de la bibliothèque” anno 2004.
In de Van Pelt Library (Universiteit van Pennsylvania) trof ik Heures de loisir aan, de Franstalige poëziebundel waarmee hij net voor de Belgische Revolutie debuteerde. Het gaat om jeugdverzen onder de invloed van de Frans-Britse romantiek. Een uniek stuk, dacht ik toen. Inmiddels vond ik een tweede, anoniem verschenen exemplaar in de Gentse universiteitsbibliotheek. Lees verder

Lady Morgans The Princess (1835): een literaire getuige van Brugge

books princess1In 1835 publiceerde de Ierse schrijfster Lady Morgan The Princess; or The Beguine, een documentaire roman over de Belgische revolutie, waarvan een aantal hoofdstukken zich in en rond Brugge afspelen. Lady Morgan, voor haar huwelijk Sydney Owenson, was een Europees succesauteur die met nationale verhalen als The Wild Irish Girl (1806) de trend gezet had voor Walter-Scott. Ook haar politieke reisverhalen France (1817) en Italy (1821) bleven niet onbesproken. Ging haar populariteit al vrij snel aan het dalen, dan is de interesse voor haar werk de laatste jaren opnieuw gestegen, met name wat haar radicale standpunten inzake politiek en vrouwenemancipatie betreft. Die ingrediënten vinden we in The Princess eveneens terug. Deze merkwaardige roman vormt een mooie aanvulling op de rijke catalogus Brugse stadsbeelden die Fernand Bonneure reeds in Brugge beschreven verzamelde. Bovendien vallen er enkele zeer opmerkelijke passages te sprokkelen vanuit het oogpunt van de lokale geschiedenis. Lees verder